Vi är specialister på teknikinformation och översättningar.


Företagsgruppen startade 1980. Två av gruppens företag är specialiserade på olika områden. Decator Media AB på teknisk dokumentation och Decator Translation AB på tekniska översättningar.


Teknik blir till ord på användarens språk.


Gruppen har stora kunskaper om teknisk information inom de flesta teknikområden. Medarbetarna i företaget består av projektledare, teknikinformatörer och översättare som är utbildade och har erfarenhete av teknik, språk samt grafiskt arbete. På detta sätt säkerställs att de levererade dokumenten håller en mycket hög kvalitet inom alla områden.


Vi har kunskaper inom många teknikområden och i många språk.


Vår organisation är strömlinjeformad och ger kunden direkt kontakt till nyckelpersoner. Detta förenklar beslutsprocessen och samtidigt utvecklas långsiktiga relationer som bygger på förtroende och integritet.

Decator är stolta över den kunskap och expertis som våra anställda har. De är de resurser vi är beroende av för att utveckla nya innovativa lösningar och kostnadsmässigt konkurrenskraftiga strategier för att hantera våra kunders projekt.