Teknikinformation

Decator Media AB är ett konsultföretag som hjälper svenska och europeiska företag att producera teknisk information av högsta kvalitet. Vi deltar i internationella projekt där vi producerar teknisk information; bland annat för tåg, kraftverk, hissar samt inom många andra tekniska områden. Våra kunskaper gör att manualen uppfyller kraven inom EU för CE-märkning av produkterna.

I tekniskt inriktade företag är den kommunikationen som rör tekniska produkter, processer och tjänster mycket viktig ur flera aspekter. Tekniska beskrivningar ska vara begripliga. De ska förmedla trovärdighet och känsla för kvalitet. De ska följa lagar, förordningar och säkerhetsdirektiv.

Vi har skribenter med utbildning och erfarenhet inom både teknik och pedagogik, med väl utvecklad språkkänsla.

Teknikinformation är att förklara teknik; med text, bild och ljud i en genomtänkt kombination. Att göra det svårbegripliga begripligt, att informera, utbilda, upplysa – med målet att produkten eller tjänsten ska kunna användas på ett optimalt sätt. Och att beskriva tekniska produkter, processer och sammanhang så att alla användare begriper.

Den viktigaste uppgiften som en skribent har är att förklara så att läsaren förstår texten och kommer ihåg innehållet. För att uppnå detta måste skribenten ha klart för sig vem användaren är. Skribenten behöver tillräckligt med faktaunderlag vilket man skaffar sig genom att lära sig produkten ordentligt och genom att läsa produktspecifikationer, ritningar och testrapporter.

Behovet av bra teknikinformation har fått en ökad betydelse, inte minst med hänsyn till dagens alltmer komplexa produkter. Det gäller att användaren får den tekniska information som behövs för att rätt hantera produkten eller tjänsten.