Översättning

Decator Translation AB har ett väletablerat nätverk av tekniska översättare över hela världen. Varje översättare översätter till sitt eget modersmål och är tekniskt utbildad. De är professionella översättare som kan tekniska fackuttryck och nyanserna i sitt språk.

För att säkerställa den höga kvaliteten i både texter och service krävs god planering, kontroll och uppföljning. Våra projektledare har därför en viktig nyckelroll i alla projekt. De säkerställer att rätt specialist ges uppdraget, sköter alla kontakter och bevakar tidplanen samt kvaliteten. De ser till att kvalitetskontroll sker före leverans samt följer upp projekten och säkerställer att rätt återkoppling från dig som kund sparas inför framtida uppdrag. Detta betyder att du kan vara säker på att ditt översättningsarbete blir minst lika bra som originalet.

Vi iakttar högsta sekretess i hanteringen av ditt materiel. Givetvis undertecknar vi sekretessavtal när du så önskar.

Du kommer att uppleva oss som tillförlitliga, punktliga och kvalitetsmedvetna i alla aspekter inom vårt affärsområde.